פיתוח אפליקציות לאייפון – איך לשלוח הודעות פוש?

21.10.2011
שליחת הודעת הפוש למכשיר האייפון נועדה  לעדכן את משתמש האפליקציה על אירוע חשוב. למשל:
כאשר משתמש כלשהו שלח לי הודעת SMS נשלחת לי הודעת פוש.
הצורך העיקרי נובע כאשר המשתמש פעיל באפליקציה אחרת ולעיתים אינו מודע על האירוע באפליקציה אחרת.
גודל הודעת פוש מוגבל ל 256 תווים.
בכדי שמכשיר האייפוון יוכל לקבל הודעות פוש, המכשיר צריך לשלוח את הזיהוי הייחודי של המכשיר: UDID,

כאשר האפליקציה עולה פעם ראשונה, עליה לבקש אישור לשליחת בודעת הפוש למכשיר. אין לשלוח הודעות
בעלות חשיבות קריטית למשתמש משום שייתכנו מצבים בהם הודעות פוש לא יתקבלו.  הודעת הפוש תתקבל
ע"י מכשיר האייפון  רק אם המכשיר מחובר לרשת הסלולרית או דרך WIFI.
שליחת הודעת הפוש מתבצעת ע"י השרת של אפל ע"י שירות שנקרא:   -  Apple Push Notification Service) APNs)  .

הסיבה לכך שההודעה נשלחת ע"י ה APNs   היא על מנת שיהיה קשר לשרת יחיד שמטפל בהודעות ובכך
לחסוך משאבי רשת וניצול של הסוללה. כלומר בכדי לשלוח הודעת פוש, שרת האפליקציה צריך לשלוח את ההודעה
לשרת של אפל. קיימים מספר יישומים לשליחת הודעות פוש למשל Moon-APNS.
בהודעת הפוש אפשר  להעביר בנוסף לתוכן ההודעה, זיהוי ייחודי של ההוודעה כך שכאשר תפתח האפליקציה,

משתמש האפליקציה יגיע בדיוק להודעה המתאימה שתועבר כפרמטר יחד עם תוכן ההודעה. בכדי לשלוח הודעת פוש יש להפיק SSL certificate . יש להכנס ל: Apple Provisioning Portal, ולייצר Production Certificate. 
לאחר מכן יש להפעיל את ה Keychain utility על מחשב המקינטוש  , לפתוח את הסרטיפיקייט, לבצע Export  ואח"כ לשמור אותו כקובץ p12  עם סיסמא.
שני קבצים אלה: סרטיפיקייט וקובץ ה p12  נחוצים לצורך הקונפיגורציה של הודעות הפוש. ראה פירוט נוסף
של התהליך של שליחת הודעות פוש למכשיר האייפון.
 הוספת תגובה 
כותרת התגובה:
שם מלא:
כתובת דואר אלקטרוני:
תוכן התגובה: